آزمون عملکردی

آزمون عملکردی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0 1.4k
آزمون عملکردی
این فایل شامل آزمون عملکردی درس اول مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در سال جدید هست که توسط سرگروه پایه چهارم ابتدایی شهرستان پارس آباد طراحی د تنطیم شده است.

1,200 تومان