تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

تدریس الگوها ، ماشین ورودی و خروجی

0 1.5k
تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
در این فایل تلاش شده است تا تدریس و بررسی قسمت الگوها و ماشین ورودی وخروجی فصل اول ریاضی چهارم ایتدایی به صورت صفحه به صفحه و با اشاره به روشها و ابزارهای هر صفحه انجام شود با مطالعه این فایل نیازی به راهمنای تدریس نیست

1,000 تومان