تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

حل مسئله، الگویابی ، رسم شکل

0 1.3k
تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
در این فایل تلاش شده است تا تدریس و بررسی قسمت های حل مسئله ، الگویابی و رسم شکل به صورت صفحه به صفحه و با اشاره به روشها و ابزارهای هر صفحه انجام شود با مطالعه این فایل نیازی به راهمنای تدریس نیست

1,000 تومان