تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

معرفی میلیون

0 1.2k
تدریس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
در این فایل تلاش شده است تا تدریس و بررسی معرفی میلیون از فصل اول ریاضی پایه چهارم ایتدایی به صورت صفحه به صفحه و با اشاره به روشها و ابزارهای هر صفحه انجام شودبا مطالعه این فایل نیازی به راهمنای تدریس نیست

1,000 تومان